top of page

CONFIDENȚIALITATE

Desemnarea organismului responsabil

Organismul responsabil pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

 

 

JetPro Europe AG

Seeburgstrasse 43
CH 6006 Luzern

 

Operatorul decide singur sau împreună cu alte persoane cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, date de contact etc.).

Retragerea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

 

Unele operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră expres.

Revocarea consimțământului dumneavoastră deja acordat este posibilă în orice moment. O comunicare informală prin e-mail este suficientă pentru revocare. Legalitatea prelucrării datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în cazul unei încălcări a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere competentă în ceea ce privește aspectele legate de protecția datelor este comisarul de stat pentru protecția datelor din statul federal în care se află sediul social al companiei noastre.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

 

Aveți dreptul ca datele pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau în executarea unui contract să vă fie transmise dumneavoastră sau unor terțe părți. Datele vor fi furnizate într-un format care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către o altă parte responsabilă, acest lucru se va face numai în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la informare, rectificare, blocare, ștergere

 

În cadrul dispozițiilor legale aplicabile, aveți dreptul în orice moment la informații gratuite cu privire la datele dvs. personale stocate, la originea datelor, la destinatarii acestora și la scopul prelucrării datelor și, dacă este cazul, la un drept de rectificare, blocare sau ștergere a acestor date. În acest sens, precum și pentru întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal, ne puteți contacta în orice moment prin intermediul opțiunilor de contact enumerate în mențiuni.

 

Criptare SSL sau TLS

 

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului confidențial pe care ni-l trimiteți în calitate de operator al site-ului, site-ul nostru utilizează criptarea SSL sau TLS. Acest lucru înseamnă că datele pe care le transmiteți prin intermediul acestui site web nu pot fi citite de către terți. Puteți recunoaște o conexiune criptată pe baza liniei de adresă "https://" a browser-ului dumneavoastră și pe baza simbolului lacătului din linia browser-ului.

 

Înregistrarea pe această pagină de internet

 

Pentru a utiliza anumite funcții, vă puteți înregistra pe site-ul nostru. Datele transmise sunt utilizate exclusiv în scopul utilizării ofertei sau serviciului respectiv. Informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuie să fie furnizate în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea.

 

În cazul unor modificări importante, de exemplu, din motive tehnice, vă vom informa prin e-mail. E-mailul va fi trimis la adresa indicată în timpul înregistrării.

 

Prelucrarea datelor introduse în timpul înregistrării se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Revocarea consimțământului dumneavoastră deja acordat este posibilă în orice moment. O comunicare informală prin e-mail este suficientă pentru revocare. Legalitatea prelucrării datelor deja efectuate nu este afectată de revocare.

 

Stocăm datele colectate în timpul înregistrării pentru perioada în care sunteți înregistrat pe site-ul nostru. Datele dvs. vor fi șterse dacă vă anulați înregistrarea. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

 

Formular de contact

 

Datele transmise prin intermediul formularului de contact, inclusiv datele dvs. de contact, vor fi stocate pentru a procesa cererea dvs. de informații sau pentru a fi disponibile pentru întrebări ulterioare. Aceste date nu vor fi transmise fără consimțământul dumneavoastră.

 

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se bazează exclusiv pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Revocarea consimțământului dumneavoastră deja acordat este posibilă în orice moment. O comunicare informală prin e-mail este suficientă pentru revocare. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate până la revocare rămâne neafectată de revocare.

 

Datele transmise prin intermediul formularului de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul de a le stoca sau până când nu mai este nevoie să stocăm datele. Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

 

Date pentru buletinul informativ

 

Pentru a trimite buletinul nostru informativ avem nevoie de o adresă de e-mail din partea dumneavoastră. Este necesară o verificare a adresei de e-mail furnizate și trebuie să vă dați acordul pentru a primi buletinul informativ. Datele suplimentare nu sunt colectate sau sunt voluntare. Datele sunt utilizate exclusiv pentru trimiterea buletinului informativ.

 

Datele furnizate în timpul înregistrării la newsletter vor fi prelucrate exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Revocarea consimțământului dumneavoastră deja acordat este posibilă în orice moment. Pentru revocare, este suficient un mesaj informal prin e-mail sau vă puteți dezabona prin intermediul linkului "dezabonare" din buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor deja efectuate nu este afectată de revocare.

 

Datele introduse pentru configurarea abonamentului vor fi șterse în cazul dezabonării. În cazul în care aceste date ne-au fost transmise în alte scopuri și în altă parte, ele vor rămâne la noi.

bottom of page