top of page

ЗАЩИТА НА ДАННИ

Определяне на отговорния орган

Органът, отговорен за обработката на данни в този уебсайт, е:

 

JetPro Europe AG
Seeburgstrasse 43
CH 6006 Luzern

 

 

Отговорният орган решава сам или съвместно с други лица целите и средствата за обработване на личните данни (например имена, данни за контакт и др.).

 

Оттегляне на съгласието Ви за обработка на данни

Някои операции по обработка на данни са възможни само с Вашето изрично съгласие. Оттеглянето на вече даденото съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчна неофициална комуникация по имейл. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

 

Право на жалба до компетентния надзорен орган

 

Като субект на данни имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в случай на нарушение на защитата на данните. Компетентният надзорен орган по въпросите на защитата на данните е Държавният комисар по защита на данните на федералната провинция, в която се намира седалището на нашето дружество. 

 

Право на преносимост на данните

 

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на Вас или на трети страни. Данните ще бъдат предоставени в машинночетим формат. Ако поискате директно предаване на данните на друга отговорна страна, това ще бъде направено само доколкото е технически осъществимо.

 

Право на информация, коригиране, блокиране, изтриване

 

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните за Вас лични данни, произхода на данните, техните получатели и целта на обработката на данните и ако е приложимо, право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. В тази връзка, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свържете с нас по всяко време чрез посочените в правната информация възможности за контакт.

 

SSL или TLS криптиране

 

От съображения за сигурност и за да защитим предаването на поверително съдържание, което ни изпращате като оператор на сайта, нашият уебсайт използва SSL или TLS криптиране. Това означава, че данните, които предавате чрез този уебсайт, не могат да бъдат прочетени от трети страни. Можете да разпознаете криптираната връзка по https:// в реда за адрес на браузъра и символа за заключване в реда на браузъра.

 

Регистрация в този уебсайт

 

За да използвате определени функции, можете да се регистрирате на нашия уебсайт. Предадените данни се използват изключително за целите на използването на съответната оферта или услуга. Задължителната информация, поискана при регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен обем. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

 

В случай на важни промени, например по технически причини, ще Ви информираме по имейл. Имейлът ще бъде изпратен на адреса, посочен при регистрацията.

 

Обработката на данните, въведени по време на регистрацията, се основава на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Оттеглянето на вече даденото съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчна неофициална комуникация по имейл. Законосъобразността на вече извършеното обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

 

Съхраняваме данните, събрани по време на регистрацията, за периода, в който сте регистрирани на нашия уебсайт. Данните Ви ще бъдат изтрити, ако отмените регистрацията си. Законовите периоди на съхранение остават незасегнати.

 

Формуляр за контакт

 

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, включително Вашите данни за контакт, се съхраняват, за да се обработи Вашето запитване или за да бъдем на разположение за последващи въпроси. Тези данни няма да бъдат предавани без Вашето съгласие.

 

Обработката на данните, въведени във формуляра за контакт, се основава изключително на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Оттеглянето на вече даденото съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчна неофициална комуникация по имейл. Законосъобразността на операциите по обработване на данни, извършени до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

 

Данните, предадени чрез формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си да ги съхраняваме или докато не отпадне необходимостта от съхраняването им. Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

 

Данни за бюлетина

 

За да изпращаме нашия бюлетин, ни е необходим имейл адрес от Вас. Необходима е проверка на посочения имейл адрес и трябва да се съгласите да получавате бюлетина. Допълнителни данни не се събират или са доброволни. Данните се използват единствено за изпращане на бюлетина.

 

Данните, предоставени по време на регистрацията в бюлетина, ще бъдат обработвани изключително въз основа на Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Оттеглянето на вече даденото съгласие е възможно по всяко време. За оттеглянето е достатъчна неофициална комуникация по имейл или отписване чрез връзката „Отписване“ в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

 

Данните, въведени за създаване на абонамента, ще бъдат изтрити в случай на отписване. Ако тези данни са ни били предадени за други цели и на друго място, те ще останат при нас.

bottom of page