top of page

VIITORUL VEHICULELOR CU MOTOARE DIESEL

DIESEL BOOSTER

CONSUM REDUS

GAZE DE EȘAPAMENT REDUSE

MAI MULTĂ PERFORMANȚĂ

JETPRO

DIESEL BOOSTER©

JetPro Diesel Booster© este un dispozitiv de tratare termică și fizică a motorinei pentru a îmbunătăți economia și comportamentul gazelor de eșapament.

Într-o secțiune de preîncălzire, combustibilul este mai întâi dilatat cu aproximativ 5% și apoi îmbogățit cu ioni metalici dintr-un aliaj de reactor într-un reactor. În timpul arderii în motor, ionii metalici asigură o aprindere mai rapidă și mai uniformă în camera de ardere, cu mai puțini poluanți. Un efect termofizic care are loc în spectrul fizic cuantic.

Cu JetPro Diesel Booster©, motorul dvs. funcționează în mod vizibil mai uniform și cu mai puțin zgomot. Cuplul și, prin urmare, confortul de schimbare a vitezelor sunt îmbunătățite. Motorul își transferă acum întreaga putere mai elastic și cu mai puțină uzură.

JetPro Diesel Booster© economisește, în medie, între 10% și 15% din combustibil pe parcursul aceleuiaș kilometraj sau pe parcursul aceleiași durate de exploatare, ceea ce depinde, bineînțeles, de tipul și starea motorului, de zona de utilizare și de stilul de condus.

Valorile emisiilor de gaze de eșapament se îmbunătățesc deoarece puterea necesară poate fi furnizată mai eficient. Valorile de opacitate (particule de funingine), precum și oxizii de azot și alte gaze nocive sunt reduse semnificativ.

Combustibilul care nu este ars este cea mai bună protecție a mediului nostru.

Astfel, cu JetPro Diesel Booster©, reducem poluarea mediului la un nivel procentual de două cifre, iar combustibilul injectat este ars mai curat, ceea ce reduce și mai mult poluarea mediului.

JetPro Diesel Booster©

JetPro Diesel Booster©

Urmărește acum