top of page

БЪДЕЩЕТО НА АВТОМОБИЛИТЕ С ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

DIESEL BOOSTER

ПО-МАЛКО ПОТРЕБЛЕНИЕ

НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

JETPRO

DIESEL BOOSTER©

JetPro Diesel Booster© е устройство за термична и физична обработка на дизелово гориво с цел подобряване на икономията на гориво и отделянето на отработените газове.

В секцията за подгряване горивото първо се разширява с около 5% и след това се обогатява с метални йони от реакторна сплав в реактор. По време на горенето в двигателя металните йони осигуряват по-бързо и равномерно запалване в горивната камера с по-малко замърсители. Термофизичен ефект, който се проявява в квантовия физически спектър.

С JetPro Diesel Booster© двигателят ви работи значително по-равномерно и с по-малко шум. Въртящият момент, а оттам и комфортът на превключване са подобрени. Така двигателят предоставя пълната си мощност по-плавно и с по-малко износване.

JetPro Diesel Booster© спестява средно от 10 до 15 % гориво при същия пробег или почасов пробег, което, разбира се, зависи в детайли от вида и състоянието на двигателя, района на използване и начина на шофиране.

Стойностите на емисиите на отработените газове се подобряват, тъй като необходимата мощност може да се осигури по-ефективно. Стойностите на непрозрачността (частици сажди), както и азотните оксиди и други вредни газове, са значително намалени.

Горивото, което не се изгаря, е най-добрата защита на околната среда.

Така че с JetPro Diesel Booster© облекчаваме околната среда в двуцифрен процентен диапазон, а впръсканото гориво се изгаря по-чисто, което допълнително облекчава околната среда.

JetPro Diesel Booster©

JetPro Diesel Booster©

Гледайте сега
JetPro Diesel Booster© GER
01:58